do góry
ZOZ Głuchołazy
http://www.zozglucholazy.pl/szpital/karta_praw_pacjenta
Drukuj grafikę : tak / nie

Prawa Pacjenta

PRAWA PACJENTA

 

Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych.

Pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia, przebiegu choroby i rokowaniu na przyszłość.

Pacjent ma prawo do wyrażenia zgody lub odmowy na udzielenie mu określonych świadczeń zdrowotnych.

Pacjent ma prawo do intymności i poszanowania godności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych.

Pacjent ma prawo do skargi. Pacjent  i/lub  osoba  występująca  w  jego  imieniu,  jeżeli  uzna,  że prawa zawarte w powyższej karcie zostały naruszone może:

Szczególne prawa pacjenta przebywającego w szpitalu:

kategoria: Powiązane pliki [2]
ID Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r.o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - tekst jednolity 15-12-29 15:45 191.55KB pobierz plik: Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r.o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - tekst jednolity
pdf Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 roku 15-12-29 15:52 155.89KB pobierz plik: Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 roku