do góry
Leczymy, opiekujemy się i dajemy nadzieję
nagłówek graficzny
ZAPRASZAMY PAŃSTWA DO SKŁADANIA DOKUMENTÓW ZGŁOSZENIOWYCH DO DZIENNEGO DOMU OPIEKI MEDYCZNEJZAPRASZAMY PAŃSTWA DO SKŁADANIA DOKUMENTÓW ZGŁOSZENIOWYCH DO DZIENNEGO DOMU OPIEKI MEDYCZNEJ

Kierownik Zakładu

 • mgr Stefania Błaszczyk
 • tel: 77 4511 258, 77 439 19 50 w.258
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZOZ
 • ul. M.C. Skłodowskiej 16
 • 48-340 GŁUCHOŁAZY

Laboratorium

 • 77 4511 238
 • 77 439 19 51 w.238 

Pobieranie materiału do badania w godz. 7:00 - 8:30.

Dwie laborantki analizują wyniki wyświetlane na monitorze.

Działalność Laboratorium związana jest z funkcjonowaniem szpitala. Zatrudnionych jest : 10 pracowników, w tym 4 z wyższym wykształceniem.

Laboratorium wykonuje badania dla pacjentów Szpitali wchodzących w skład SP ZOZ Głuchołazy, a także przyjmowani są pacjenci ambulatoryjni.

Pacjent przychodzący na badania do Laboratorium musi być na czczo, ostatni posiłek powinien zjeść poprzedniego dnia ok. godz. 18-tej, powinien to być posiłek lekki niezbyt obfity.
Pobieranie materiału do badania odbywa się w godzinach 7:00-8:30.

Jeżeli ma być przebadany mocz lub kał, pacjent zobowiązany jest zakupić odpowiedni pojemnik w aptece.
Skierowanie z którym zgłasza się pacjent na badanie powinno zawierać oprócz danych pacjenta /łącznie z PESEL/, rodzaj badania i być zaopatrzone w pieczątkę przychodni i lekarza kierującego.

Badania ze skierowań z Przychodni, z którymi Laboratorium ma podpisaną umowę są dla pacjenta bezpłatne. W pozostałych przypadkach, w tym również z Gabinetów prywatnych badania wykonywane są odpłatnie.

W ramach Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej działają pracownie:

 • Hematologia,
 • Koagulologia,
 • Analityka ogólna,
 • Biochemia,
 • Immunochemia,

HARMONOGRAM BADAŃ:

Codziennie wykonywane są badania: OB., morfologia, rozmaz krwi, reticulocyty, grupa krwi, przeciwciała odpornościowe kobiet ciężarnych, aminotransferazy, bilirubina, fosfataza alkaliczna, a-amylaza, GGTP, cholesterol całkowity, cholesterol HDL, cholesterol LDL, trójglicerydy, mocznik, kreatynina, jonogram /Na + K, Cl/,  glukoza, kwas moczowy, białko całkowite, dehydrogenaza mleczanowa (LDH), wskaźnik protrombinowy, APTT, CRP, mocz ogólny, test ciążowy, kał na jaja pasożytów, antygen Helicobacter Pylori, żelazo, FT4, WR, TSH, FT3, anty-TPO.

Dodatkowo w środę wykonywane są badania: magnezu, wapnia, ASO, czynnik R.

Informacje dla pacjenta:

Wnętrze laboratorium. Po lewej stronie, po lewej stronie, na stołach znajdują się urządzenia laboratoryjne. Po prawej stronie ustawione są lodówki