do góry
ZOZ Głuchołazy
http://www.zozglucholazy.pl/szpital/pracownie
Drukuj grafikę : tak / nie

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Kierownik Zakładu

Laboratorium

Pobieranie materiału do badania w godz. 7:00 - 8:30.

W laboratorium przy SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach można odpłatnie wykonać badanie kleszcza w kierunku wykrycia boreliozy. Do badania należy przynieść kleszcza wyjętego z ciała pacjenta, kleszcz musi być cały i odpowiednio przechowany:

  1. Wyjąć kleszcza w całości, badaniu poddany zostanie cały osobnik.
  2. Włożyć do pojemnika np. na kał, zamknąć dokładnie i włożyć do lodówki.
  3. Przynieść do laboratorium jak najszybciej tj. w ciągu 24-godzin.

Koszt badania 160 zł.

Dwie laborantki analizują wyniki wyświetlane na monitorze.

Działalność Laboratorium związana jest z funkcjonowaniem szpitala. Zatrudnionych jest : 10 pracowników, w tym 4 z wyższym wykształceniem.

Laboratorium wykonuje badania dla pacjentów Szpitali wchodzących w skład SP ZOZ Głuchołazy, a także przyjmowani są pacjenci ambulatoryjni.

Pacjent przychodzący na badania do Laboratorium musi być na czczo, ostatni posiłek powinien zjeść poprzedniego dnia ok. godz. 18-tej, powinien to być posiłek lekki niezbyt obfity.
Pobieranie materiału do badania odbywa się w godzinach 7:00-8:30.

Jeżeli ma być przebadany mocz lub kał, pacjent zobowiązany jest zakupić odpowiedni pojemnik w aptece.
Skierowanie z którym zgłasza się pacjent na badanie powinno zawierać oprócz danych pacjenta /łącznie z PESEL/, rodzaj badania i być zaopatrzone w pieczątkę przychodni i lekarza kierującego.

Badania ze skierowań z Przychodni, z którymi Laboratorium ma podpisaną umowę są dla pacjenta bezpłatne. W pozostałych przypadkach, w tym również z Gabinetów prywatnych badania wykonywane są odpłatnie.

Materiał (mocz) do badania na posiew i antybiogram przyjmowany jest tylko w: poniedziałki, środy i piątki do godz. 8:30.

Kobiety ciężarne na oznaczenie glukozy z obciążeniem przyjmowane są poza kolejnością.

W ramach Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej działają pracownie:

HARMONOGRAM BADAŃ:

Codziennie wykonywane są badania: OB., morfologia, rozmaz krwi, reticulocyty, grupa krwi, przeciwciała odpornościowe kobiet ciężarnych, aminotransferazy, bilirubina, fosfataza alkaliczna, a-amylaza, GGTP, cholesterol całkowity, cholesterol HDL, cholesterol LDL, trójglicerydy, mocznik, kreatynina, jonogram /Na + K, Cl/,  glukoza, kwas moczowy, białko całkowite, dehydrogenaza mleczanowa (LDH), wskaźnik protrombinowy, APTT, CRP, mocz ogólny, test ciążowy, kał na jaja pasożytów, antygen Helicobacter Pylori, żelazo, FT4, WR, TSH, FT3, anty-TPO.

Dodatkowo w środę wykonywane są badania: magnezu, wapnia, ASO, czynnik R.

Informacje dla pacjenta:

Wnętrze laboratorium. Po lewej stronie, po lewej stronie, na stołach znajdują się urządzenia laboratoryjne. Po prawej stronie ustawione są lodówki