do góry
ZOZ Głuchołazy
http://www.zozglucholazy.pl/szpital/rzecznik_praw_pacjenta
Drukuj grafikę : tak / nie

Rzecznik Praw Pacjenta

Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego

Danuta Rucińska

Urzęduje w czwartki w godz. 730 do 1530 (oprócz pierwszego czwartku miesiąca)
oraz w każdy piątek miesiąca w godz. 730 do 1530
w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej, ul. Lompy 2,
w pokoju nr 328 w Oddziale Psychosomatycznym

tel.kom. 664 026 257
e-mail:

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego ( Dz. U. z 2011 r., Nr 231, poz. 1375), osoba korzystająca ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny ma prawo do pomocy w ochronie swoich praw. Prawo do pomocy w ochronie praw osoby, o której mowa powyżej, przysługuje również jej przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu. Ochrona praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny należy do zadań Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego.

 

Do zadań Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego należy:

 

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
Rzecznik Praw Pacjenta -  Krystyna Barbara Kozłowska
Młynarska 46, 01 - 171 Warszawa
Ogólnopolska bezpłatna infolinia: 0 800 190 590
w godz. 9.00 – 21.00 od poniedziałku do piątku
www.bpp.gov.pl

 

Bezpłatna infolinia: 0 800 190 590
w godz. 9.00–21.00 od poniedziałku do piątku