do góry
ZOZ Głuchołazy
https://www.zozglucholazy.pl/szpital/informacje_dla_pacjentow
Drukuj grafikę : tak / nie

Informacje dla Pacjentów

Szanowni Państwo

W nocy z 11 na 12 marca 2020 r. z Działu Statystyki Medycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach, mieszczącego się  w budynku B przy ul. Lompy 2, skradziono jednostkę komputerową, na której zapisane były historie choroby jednej trzeciej Pacjentów, którzy w latach 2016-2019 przebywali na Oddziale Psychosomatyki, niestety nie jesteśmy w stanie stwierdzić których.  Na historiach choroby znajdowały się następujące  kategorie danych:  imię i nazwisko, PESEL, datę urodzenia,  rozpoznanie, epikryza, zabiegi i badania, wyniki badań, okres niezdolności do pracy. Kradzież została zgłoszona Policji.
Wejście do skradzionego  komputera zabezpieczone hasłem zgodnym z polityką tworzenia haseł. Niestety, w przypadku złamania zabezpieczeń, może dojść do ujawnienia Państwa danych medycznych,  które mogą zostać pozyskane przez osoby trzecie i wykorzystane na Państwa szkodę m.in. w instytucjach poza bankowych w celu otrzymania kredytu (nr PESEL), oraz w przypadku ujawnienia danych medycznych do zdyskryminowania  Państwa osoby, czy też  utraty dobrego imienia.
SPZOZ ZOZ w Głuchołazach  reagując na zaistniałą sytuację ponownie przeszkolił sekretarki medyczne,  pod kątem stosowania procedur ochrony danych osobowych obowiązujące w placówce, m.in. zakaz zapisywania kart informacyjnych na twardych dyskach komputera. Ponadto, sprawdzane są wszystkie jednostki komputerowe Zespołu pod kątem znajdujących się danych na ich twardych dyskach.
W związku z zaistniałą sytuacją zachęcamy Państwa, aby w przypadku jakiejkolwiek niepokojącej sytuacji dotyczącej szantażu, czy też próby wyłudzenia na Państwa osobie, co może mieć związek z kradzieżą, natychmiast poinformować o tym fakcie Policję.
W razie pytań prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych – Adrianą Nurzyńską pod nr telefonu 503 556 576, e-mail:

Tylko w marcu 2016 roku blisko 2000 osób nie zgłosiło się na umówioną wizytę do lekarzy specjalistów w naszym województwie, co oznacza, że rocznie przepada prawie 25 tys. wizyt.

Gdy z różnych przyczyn losowych nie możesz stawić się u lekarza w umówionym terminie, blokujesz dostęp do poradni dla innych pacjentów. Lekarz czeka na Ciebie i nie może w tym czasie przyjąć innej osoby. Nie zapomnij powiadomić przychodni o rezygnacji z wizyty !

Możesz to zrobić osobiście, mailowo () lub telefonicznie:

 

 

kategoria: Ustawy i przepisy [1]
ID Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Jak skutecznie i bezpiecznie stosować leki.
Opracowanie w ramach projektu - "Bezpieczny Szpital - Bezpieczny pacjent".
16-02-22 12:52 1.27MB pobierz plik: Jak skutecznie i bezpiecznie stosować leki.
Opracowanie w ramach projektu - "Bezpieczny Szpital - Bezpieczny pacjent".