do góry
Leczymy, opiekujemy się i dajemy nadzieję
teeeeeeeeeeeest
Pracownia Tomografii Komputerowej (TK) - Głuchołazy, ul. Lompy 2, tel: 77 40 09 325  - Poniedziałek 11:00-14:00, czwartek 11:30-14:30, Piątek 9:00-13:00*** SERDECZNIE ZAPRASZAMY ***Pracownia Tomografii Komputerowej (TK) - Głuchołazy, ul. Lompy 2, tel: 77 40 09 325 - Poniedziałek 11:00-14:00, czwartek 11:30-14:30, Piątek 9:00-13:00*** SERDECZNIE ZAPRASZAMY ***

Nasza misja: "Leczymy, opiekujemy się i dajemy nadzieję"

Zasięg działalności

Zgodnie z aktualnym brzmieniem Statutu obszarem działania Zakładu jest miasto i Gmina Głuchołazy z wyjątkiem jednostek organizacyjnych i oddziałów specjalistycznych takich jak:

  • Wojewódzki Ośrodek Rehabilitacji i Prewencji Kardiologicznej,
  • Wojewódzki Ośrodek Leczenia Zaburzeń Psychosomatycznych i innych Zaburzeń Nerwicowych,
  • Oddział Pulmonologiczny z Pododdziałem Chemioterapii,
  • Oddział Psychiatryczny,

które wykonują zadania o zasięgu ponad lokalnym.

Umowy z płatnikami

Na podstawie umów zawartych z dysponentami środków finansowych świadczymy usługi zdrowotne na rzecz:

  • osób ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia
  • osób nie ubezpieczonych i obcokrajowców na podstawie indywidualnych ustaleń.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZOZ w Głuchołazach udziela świadczeń zdrowotnych pacjentom zgodnie z umowami zawartymi z Narodowym Funduszem Zdrowia. Udziela ich nieodpłatnie, za częściową odpłatnością na zasadach określonych w odrębnych przepisach.