do góry
ZOZ Głuchołazy
https://www.zozglucholazy.pl/szpital/o_szpitalu
Drukuj grafikę : tak / nie

O Szpitalu

Nasza misja: "Leczymy, opiekujemy się i dajemy nadzieję"

Zasięg działalności

Zgodnie z aktualnym brzmieniem Statutu obszarem działania Zakładu jest miasto i Gmina Głuchołazy z wyjątkiem jednostek organizacyjnych i oddziałów specjalistycznych takich jak:

które wykonują zadania o zasięgu ponad lokalnym.

Umowy z płatnikami

Na podstawie umów zawartych z dysponentami środków finansowych świadczymy usługi zdrowotne na rzecz:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZOZ w Głuchołazach udziela świadczeń zdrowotnych pacjentom zgodnie z umowami zawartymi z Narodowym Funduszem Zdrowia. Udziela ich nieodpłatnie, za częściową odpłatnością na zasadach określonych w odrębnych przepisach.