do góry
ZOZ Głuchołazy
https://www.zozglucholazy.pl/szpital/odwykowa
Drukuj grafikę : tak / nie

Poradnia Odwykowa

PORADNIA  TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA
przy SP ZOZ ZOZ Głuchołazy

ul. M.C. Skłodowskiej 16  (w budynku szpitala nr 1, parter, pokój nr 1)
504 269 718 - bezpośredni kontakt z terapeutami

Rejestracja ogólna

CZYNNA: poniedziałek 11:00-18:35
wtorek        8:00-18:30
       środa         8:00-15:35
       czwartek      8:00-18:35
       piątek        8:00-18:00

Do poradni można zgłaszać się bez skierowania w godzinach otwarcia bez wcześniejszej rejestracji.
Terapia jest bezpłatna dla osób ubezpieczonych i nieubezpieczonych ( umowa z NFZ, ustawa o wychowaniu w trzeźwości).

Zespół terapeutyczny tworzą profesjonalni terapeuci posiadający doświadczenie i kwalifikacje potwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia

  - mgr Anita Więckiewicz-Łojko – kierownik poradni, specjalista psychoterapii uzależnień, psycholog kliniczny
  - mgr Alicja Ulman - specjalista psychoterapii uzależnień , pedagog, specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego
  - Dorota Miśkiewicz- instruktor terapii uzależnień

O nas:

Poradnia istnieje od ponad 30 lat. Od 1997 roku specjalizujemy się w leczeniu uzależnienia od alkoholu, pomagamy członkom rodzin z problemami  alkoholowymi oraz osobą z syndromem DDA ( Dorosłe Dzieci Alkoholików). Pomagamy pacjentom w rozwiązywaniu różnych problemów. Stosujemy nowoczesne formy leczenia:

Zapraszamy potrzebujących pomocy, gwarantujemy dyskrecję, poszanowanie godności pacjentów.

„Gdy zwyczaj towarzyski zamieni się w problem zgłoś się po pomoc”