do góry
Leczymy, opiekujemy się i dajemy nadzieję
nagłówek graficzny
SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach zatrudni lekarzy specjalistów w oddziale psychiatrycznym, wewnętrznym, pulmonologicznym i rehabilitacji kardiologicznej.

 
SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach zatrudni lekarzy specjalistów w oddziale psychiatrycznym, wewnętrznym, pulmonologicznym i rehabilitacji kardiologicznej.

Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego

Danuta Rucińska

Urzęduje w piątki w godz. 830 do 1430
w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej, ul. Lompy 2,
w pokoju nr 328 w Oddziale Psychosomatycznym,
w godzinach 1130 do 1430 dyżur w oddziałach

tel.kom. 664 026 257
e-mail:

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego ( Dz. U. z 2011 r., Nr 231, poz. 1375), osoba korzystająca ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny ma prawo do pomocy w ochronie swoich praw. Prawo do pomocy w ochronie praw osoby, o której mowa powyżej, przysługuje również jej przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu. Ochrona praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny należy do zadań Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego.

 

Do zadań Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego należy:

  • Pomoc w dochodzeniu praw w sprawach związanych z przyjęciem leczeniem, warunkami pobytu i wypisaniem ze szpitala psychiatrycznego;
  • Wyjaśnianie lub pomoc w wyjaśnianiu ustnych i pisemnych skarg pacjentów;
  • Współpraca z rodziną, przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym lub faktycznym pacjenta;
  • Inicjowanie i prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej w zakresie praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny.

 

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
Rzecznik Praw Pacjenta -  Krystyna Barbara Kozłowska
Młynarska 46, 01 - 171 Warszawa
Ogólnopolska bezpłatna infolinia: 0 800 190 590
w godz. 9.00 – 21.00 od poniedziałku do piątku
www.bpp.gov.pl

 

Bezpłatna infolinia: 0 800 190 590
w godz. 9.00–21.00 od poniedziałku do piątku