do góry
Leczymy, opiekujemy się i dajemy nadzieję
nagłówek graficzny

Dzienny Ośrodek Rehabilitacji Psychiatrycznej


ul. Lompy 3


48-340 GłuchołazyKontakt:
77 400 93 27

Kierownik:
Lek.med. Agnieszka Ściera-Ganobis
Z-ca Kierownika:
Lek.med. Marta Wolniak
Pielęgniarka oddziałowa:
mgr Alicja Ulman
e-mail:

Profil hospitalizacji:

W Dziennym Ośrodku Rehabilitacji Psychiatrycznej zajmujemy się leczeniem i rehabilitacją w zakresie zdrowia psychicznego osób powyżej 18 roku życia.

W Dziennym Ośrodku  Rehabilitacji Psychiatrycznej zajmujemy  się leczeniem i rehabilitacją w zakresie zdrowia psychicznego osób powyżej 18 roku życia. 

Na rehabilitację psychiatryczną  przyjmowani są pacjenci z  rozpoznaniem : schizofrenia oraz utrwalone zaburzenia urojeniowe i inne  zaburzenia psychotyczne (niepowodujące bezpośredniego zagrożenia dla Pacjenta i osób z otoczenia), zaburzenia  afektywne jedno i dwubiegunowe, upośledzenia umysłowe  w stopniu lekkim, organiczne zaburzeniami  nastroju, zachowania i osobowości, całościowe zaburzenia rozwojowe, łagodne otępienia (z dostateczną sprawnością fizyczną, brakiem znaczących zaburzeń orientacji).

Do naszego ośrodka przyjmowani są Pacjenci  na podstawie skierowania psychiatrycznego. Kwalifikacji do ośrodka dokonuje  lekarz  psychiatra.   Program rehabilitacyjny dostosowany jest do indywidualnych potrzeb Pacjentów, w zależności od długości i przebiegu choroby, nasilenia objawów, oczekiwań i możliwości.

Oferta terapeutyczna obejmuje: opiekę lekarską, opiekę pielęgniarską, opiekę psychologiczną, terapię zajęciową, psychoedukację oraz konsultacje rodzinne.

Dobór zajęć i metod oddziaływań rehabilitacyjnych uwzględnia aktualny stan psychiczny Pacjenta, możliwości fizyczne i deficyty poznawcze. Diagnozy Pacjenta oraz kwalifikacji do zajęć dokonują członkowie zespołu terapeutycznego, w skład którego wchodzą: lekarze psychiatrzy, psycholodzy, terapeuci zajęciowi oraz pielęgniarki. 

O ośrodku 

Nasz Ośrodek  jest  dziennym oddziałem  koedukacyjnym.  Do dyspozycji Pacjentów pozostają wyremontowane i przestronne Sale w  szpitalu nr 2 budynku B, Stołówka ,  Sala Terapii Zajęciowej połączona z Salą Telewizyjną, Sala rehabilitacyjna. Konsultacje indywidualne, badania diagnostyczne oraz psychoterapia indywidualna odbywają się w Gabinecie Lekarski i Psychologicznym.

Funkcjonowanie ośrodka opiera się na modelu społecznym i zasadach zespołu terapeutycznego . Oznacza to pobyt Pacjentów zbliżony jest do rodzinnego i  domowego dzięki profesjonalnej  wszechstronnej opiece. Udzielana jest  też wszechstronna pomoc w podstawowych sprawach życiowych, wsparcie psychologiczne, realizacja potrzeb religijnych i kulturalnych.  W cyklach  tygodniowych odbywają się spotkania  edukacyjne z:  farmaceutą, dietetykiem, pracownikiem socjalnym i funkcjonariuszem policji ( jeden raz w miesiącu).     

Zespól terapeutyczny  zajmuje się  doborem optymalnych i zintegrowanych oddziaływań terapeutycznych zmierzających do aktywizacji i poprawy funkcjonowania Pacjenta w Ośrodku oraz w środowisku po opuszczeniu Ośrodka. Rezultatem tych oddziaływań ma być odbudowanie funkcjonowania pacjenta na poziomie umożliwiającym niezależne życie, maksymalna redukcja objawów choroby, wzrost aktywności, możliwość podjęcia i realizacji ról społecznych. Oddziaływania terapeutyczne i rehabilitacyjne realizowane są przez konsultacje lekarskie i farmakoterapię, psychoterapię indywidualną, psychoterapię grupową, poradnictwo i wsparcie psychologiczne, społeczność terapeutyczną, psychoedukację, konsultacje rodzinne, trening funkcji poznawczych, psychorysunek, trening relaksacyjny, rozwój pasji i zainteresowań, trening higieniczny, trening farmakologiczny, trening utrzymania czystości w swoim otoczeniu, trening budżetowy, arteterapię, zajęcia  z elementami psychodramy, filmoterapię, ergoterapię, choreoterapię i gimnastykę, biblioterapię muzykoterapię. Maksymalny czas uczestnictwa pacjenta w programie rehabilitacyjnym wynosi  80 dni  roboczych. Czas ten może być krótszy, w zależności od indywidualnych postępów Pacjenta w realizacji programu rehabilitacyjnego. 

 Do ośrodka pacjenci przyjmowani są od poniedziałku do piątku na podstawie skierowania ( skierowanie  na rehabilitacje psychiatryczną ważne jest dwa tygodnie)  w przypadku wpisania na listę oczekującą ważność skierowania  wydłuża   się o  czas oczekiwania na przyjęcie do ośrodka.