do góry
Leczymy, opiekujemy się i dajemy nadzieję
nagłówek graficzny

Oddział Psychosomatyczny


ul. Lompy 3
48-340 Głuchołazy

Kontakt:
77 40 09 313

Kierownik:
lek.med. Agnieszka Ściera-Ganobis
Z-ca Kierownika:
lek.med. Marta Partyka
Pielęgniarka oddziałowa:
mgr Małgorzta Hoc
e-mail:

Profil hospitalizacji:

Oddział psychosomatyczny diagnozuje i leczy: Zaburzenia nastroju. Zaburzenia nerwicowe. Zaburzenia lękowe. Zaburzenia adaptacyjne. Oraz inne zaburzenia psychiczne.

 • St. asystent: dr n.med. Mieczysław Walkiewicz
 • Asystent:lek.med. Andrzej Kaszkowiak
 • Psycholodzy: mgr Galina Fiałkowska, mgr Krzysztof  Burycz
 • Terapeuta zajęciowy: Irena Maciejczyk

O oddziale

Do naszej placówki przyjmowani są pacjenci z całego kraju. 

Oddział Psychosomatyczny znajduje się w części zdrojowej Głuchołaz – miasteczku położonym w malowniczym obszarze Gór Opawskich, o specyficznym mikroklimacie. 

Placówka nasza  jest całodobowym koedukacyjnym, 25 łóżkowym oddziałem psychosomatycznym. 
Posiadamy 8 pokoi trzyosobowych, 3 pokoje dwuosobowe, pokoje z balkonami i widokiem na las.
Posiadamy salę gimnastyczną, stołówkę i świetlicę wyposażoną w sprzęt RTV.

Chorym zapewniamy całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską. Posiadamy wykwalifikowaną  kadrę, zapewniając tym samym profesjonalną opiekę przybyłym do nas pacjentom. Oferujemy specjalistyczne badania lekarskie, psychologiczne oraz badania laboratoryjne w stopniu podstawowym. W wymaganych przypadkach istnieje możliwość rozszerzenia diagnostyki i skorzystania z konsultacji specjalistów: laryngolog, chirurg, ginekolog, stomatolog itp. 

W procesie rehabilitacyjnym pacjentów oprócz leków, w tym środków psychotropowych wykorzystywane są różnorodne formy oddziaływań poza farmakologicznych: 

 • Psychoterapia grupowa.
 • Rozmowa indywidualna.
 • Psychoedukacja.
 • Trening autogenny.
 • Muzykoterapia.
 • Społeczność terapeutyczna.
 • Terapia rozrywką (ogniska, wieczorki taneczne, wycieczki ,wieczór poezji).
 • Psychorysunek.
 • Fizykoterapię.
 • Gimnastyka oddechowa.

Terapia opracowana jest przez naszych specjalistów i dotyczy: umiejętności radzenia sobie z  różnymi problemami i sytuacjami stresogennymi.

Aktywny udział pacjentów w leczeniu farmakologicznym i psychoterapii

 • Czynne leczenie farmakologiczne. 
 • Praca z psychologiem w oparciu o formy terapii grupowej i indywidualnej.

Warunki przyjęcia na Oddział  Psychosomatyczny.

Pacjenci  przyjmowani  są  planowo.  Warunkiem   wpisu  na  listę  oczekujących  jest dostarczenie aktualnego skierowania z poradni PZP lub innej jednostki wydane przez lekarza psychiatrę oraz opinii psychologicznej o wskazaniach do hospitalizacji i motywacji do podjęcia terapii.  Wymagamy  również  zaświadczenia  od  lekarza  POZ  o  istniejących schorzeniach  somatycznych. O  przyjęciu  i  długości  procesu  leczenia  decyduje   zespół  terapeutyczny  oddziału. Zastrzegamy  sobie  możliwość  odstąpienia  od  przyjęcia pacjenta do tutejszego  oddziału z powodu braku możliwości udzielenia pomocy specjalistycznej ze względu na zakres udzielanych przez oddział świadczeń.

Prosimy o zgłoszenie się na oddział do godz. 09:00 oraz zabranie ze sobą wymaganych dokumentów.

 • Uaktualnione skierowanie na leczenie z Poradni Zdrowia Psychicznego.
 • Dowód osobisty.
 • W przypadku ubiegania się o zwolnienie lekarskie - nr NIP zakładu pracy.
 • Karty informacyjne z wcześniejszych pobytów w szpitalach.

LECZENIE PACJENTÓW ONKOLOGICZNYCH W ODDZIALE PSYCHOSOMATYCZNYM W GŁUCHOŁAZACH

Dla jakich pacjentów adresowana jest pomoc w Oddziale Psychosomatycznym w Głuchołazach ?

Program terapeutyczny proponowany w oddziale przeznaczony jest dla  dwóch grup pacjentów gotowych na podjęcie aktywnej terapii w oparciu o przygotowany program:

 • Pacjenci samodzielni w obsłudze, w końcowym etapie leczenia onkologicznego, bez powikłań,
 • Po zakończonym leczeniu onkologicznym w okresie do 6 lat z utrzymującymi się zaburzeniami psychicznymi wywołanymi chorobą nowotworową.

Pobyt w oddziale Psychosomatycznym wynosi 29 dni.

Przeciwwskazania do leczenia:

 • Brak motywacji do leczenia psychoterapeutycznego,
 • Ciężki stan somatyczny,
 • Liczne choroby współistniejące wymagające intensywnego leczenia,

Pacjenci po świeżych zabiegach chirurgicznych, wymagający nadzoru nad raną.

Kwalifikacje do leczenia:

 • Skierowanie od psychiatry z rejonu,
 • opinia psychologiczna,
 • zaświadczenie o stanie zdrowia somatycznego (onkolog, internista),
 • Skierowanie od onkologa do PZP przy SP ZOZ Głuchołazy.

Uwaga: Lekarz i psycholog w oddziale mają prawo do weryfikacji kwalifikacji pacjenta do leczenia w oddziale.

KONTAKT TELEFONICZNY

Oddział Psychosomatyczny - 77 40 09 313

Na terenie obiektu znajduje się płatny niestrzeżony parking.

 UWAGA:

„Szanowni Państwo,

W nocy z 11 na 12 marca 2020 r. z Działu Statystyki Medycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach, mieszczącego się w budynku B przy ul. Lompy 2, skradziono jednostkę komputerową, na której zapisane były historie choroby jednej trzeciej Pacjentów, którzy w latach 2016-2019 przebywali na Oddziale Psychosomatyki, niestety nie jesteśmy w stanie stwierdzić których. Na historiach choroby znajdowały się następujące kategorie danych: imię i nazwisko, PESEL, datę urodzenia, rozpoznanie, epikryza, zabiegi i badania, wyniki badań, okres niezdolności do pracy. Kradzież została zgłoszona Policji.

Wejście do skradzionego komputera zabezpieczone było hasłem. Niestety, w przypadku złamania zabezpieczeń, może dojść do ujawnienia Państwa danych medycznych, które mogą zostać pozyskane przez osoby trzecie i wykorzystane na Państwa szkodę m.in. w instytucjach poza bankowych w celu otrzymania kredytu (nr PESEL), oraz w przypadku ujawnienia danych medycznych do zdyskryminowania Państwa osoby, czy też utraty dobrego imienia.

SPZOZ ZOZ w Głuchołazach reagując na zaistniałą sytuację ponownie przeszkolił sekretarki medyczne, pod kątem stosowania procedur ochrony danych osobowych obowiązujące w placówce, m.in. zakaz zapisywania kart informacyjnych na twardych dyskach komputera. Ponadto, sprawdzane są wszystkie jednostki komputerowe Zespołu pod kątem znajdujących się danych na ich twardych dyskach.

 W związku z zaistniałą sytuacją zachęcamy Państwa, aby w przypadku jakiejkolwiek niepokojącej sytuacji dotyczącej szantażu, czy też próby wyłudzenia na Państwa osobie, co może mieć związek z kradzieżą, natychmiast poinformować o tym fakcie Policję.

 W razie pytań prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych – Adrianą Nurzyńską pod nr telefonu 503 556 576, e-mail: