do góry
Leczymy, opiekujemy się i dajemy nadzieję
nagłówek graficzny

Oddział Rehabilitacji Pulmonologicznej


ul. Lompy 2
48-340 Głuchołazy

Kontakt:
Tel. 77 40 09 359

Kierownik:
lek. med. Irena Zięba Małachowska - specjalista chorób płuc
Pielęgniarka oddziałowa:
mgr Edyta Dobko, spec. w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego
e-mail:

Profil hospitalizacji:

Program jest przeznaczony dla osób: z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP), rozstrzeniami oskrzeli, astmą oskrzelową, śródmiąższowymi chorobami płuc (pylice, zwłóknienia, sarkoidoza), po przebytym zapaleniu płuc, ropniak płuc, ropniakach opłucnej, nowotworami płuc ( przed planowym zabiegiem operacyjnym w razie niezadowalającej kondycji oddechowej pacjenta, z mukowiscydozą, jak również po zabiegach operacyjnych na klatce piersiowej.

Rehabilitacja pacjentów po przebytej chorobie COVID-19

Cel rehabilitacji

Celem rehabilitacji jest poprawa sprawności oddechowej, wydolności wysiłkowej i krążeniowej, siły mięśniowej i ogólnej sprawności fizycznej oraz wsparcia zdrowia psychicznego.

Podstawa rehabilitacji

Świadczenia rehabilitacji COVID-19 realizowane są na podstawie skierowania wystawionego świadczeniobiorcy przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, po zakończonym leczeniu w kierunku COVID-19.
( Lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego jest każdy lekarz udzielający świadczeń w ramach umowy z NFZ).

Czas trwania

Czas trwania rehabilitacji COVID-19 wynosi od 2 do 6 tygodni, przy czym rozpoczęcie rehabilitacji COVID-19 następuje w terminie nie późniejszym niż w okresie 6 miesięcy od zakończenia leczenia w kierunku COVID-19.

Badania diagnostyczne wymagane przy kwalifikacji do leczenia

1) badanie RTG klatki piersiowej z opisem wykonane po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby,
2) aktualna morfologia, OB, CRP,
3) EKG wykonane po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby.

Rehabilitacja pulmonologiczna

Celem Programu  jest rehabilitacja i edukacja zdrowotna, zmniejszanie nasilenia objawów choroby, poprawa wydolności fizycznej i zwiększenie ogólnej sprawności ruchowej, wyeliminowanie palenia tytoniu.

Czas pobytu na oddziale określony jest zgodnie z umową z NFZ i trwa do 22 dni.

Oddział Rehabilitacji pulmonologicznej znajduje się w części zdrojowej malowniczego miasteczka Głuchołazy u podnóża Gór Opawskich.

Oddział Rehabilitacji pulmonologicznej dla dorosłych liczy 15 łóżek.  2-osobowe pokoje dla pacjentów wyposażone są w łazienki przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Każdy pokój posiada odbiornik TV. W oddziale znajduje się kącik dla chorych i odwiedzających z czajnikiem bezprzewodowym oraz lodówką.

Staramy się, aby pacjenci korzystający z naszej opieki czuli się komfortowo, mieli możliwość wyjaśniania wszelkich wątpliwości w bezpośrednim kontakcie z lekarzem i pielęgniarką. Zapewniamy pomoc fizjoterapeutów, psychologa, a także dostęp do materiałów edukacyjnych. Pacjenci oddziału mogą korzystać z opieki duszpasterskiej.

Program rehabilitacji

Zabiegi rehabilitacyjne (średnio 6 zabiegów dziennie od poniedziałku do soboty bez dni świątecznych), wg modeli A, B, C, D – dostosowane do wydolności pacjenta.

Program rehabilitacji dobrany jest indywidualnie przez lekarza na początku pobytu. Zabiegi realizowane są od poniedziałku do soboty, a ich efekty monitorowane na bieżąco.

Kto może wystawić skierowanie na oddział rehabilitacji pulmonologicznej?

Lekarz oddziału pulmonologicznego, torakochirurgicznego, alergologicznego, laryngologicznego, chorób wewnętrznych ( jeżeli główną przyczyną hospitalizacji było schorzenie układu oddechowego)

Lekarza poradni chorób płuc, alergologicznej, rehabilitacyjnej, torakochirurgicznej

Przyjęcia do oddziału

Odbywają się w trybie planowym - po wcześniejszym ustaleniu terminu na podstawie kolejki pacjentów oczekujących.

PACJENT ZGŁASZAJĄCY SIĘ DO PRZYJĘCIA NA ODDZIAŁ REHABILITACJI PULMONOLOGICZNEJ  POWINIEN POSIADAĆ:

 1. Skierowanie do Szpitala.
 2. Dowód Osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość.
 3. Dokument uprawniający do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, ważną Legitymację ubezpieczeniową, ostatni odcinek renty lub emerytury.
 4. Zdjęcie RTG płuc (wykonane nie później niż 3 miesiące przed przyjęciem).
 5. Dokumentację medyczną związaną z dotychczasowym leczeniem.
 6. Przyjmowane leki związane z innymi chorobami poza chorobami układu oddechowego (w oryginalnych opakowaniach), na okres 3 tygodni.
 7. Aktualne badania: OB., morfologii krwi, badanie ogólne moczu, jonogram, poziom glukozy.
 8. Ubiór dostosowany do prowadzonej rehabilitacji (ćwiczeń) np. dres, obuwie sportowe.
 9. NIP zakładu pracy.
 10. Przybory toaletowe.
 11. Kubek, talerz, sztućce.

Przybycie do szpitala lub rezygnację z przyjazdu prosimy zgłaszać najpóźniej 3 dni przed planowanym przyjęciem pod nr tel. 77 40 09 359

Przyjazd pacjenta do Szpitala powinien nastąpić w wyznaczonym dniu w godzinach 7:30-9:00.