do góry
Leczymy, opiekujemy się i dajemy nadzieję
nagłówek graficzny

Oddział Pulmonologiczny z Pododdziałem Chemioterapii


ul. Lompy 3
48-340 Głuchołazy

Kontakt:
77 400 93 15

Kierownik:
Lek. med. Zygmunt Konieczny
Z-ca Kierownika:
Lek. med. Bernadeta Mandyna
Pielęgniarka oddziałowa:
Łucja Mikołajczyk

Profil hospitalizacji:

Profil działalności klinicznej: Diagnostyka i chemioterapia raka płuca. Diagnostyka i leczenie chorób płuc przebiegających z obturacją oskrzeli. Diagnostyka gruźlicy płuc oraz leczenie gruźlicy nieprątkującej. Diagnostyka i leczenie chorób śródmiąższowych płuc. Diagnostyka i leczenie chorób układu oddechowego o przebiegu ostrym i zagrażającym życiu (m.in. zapalenie płuc, opłucnej, zatorowość płucna) . Leczenie odmy opłucnowej ( zachowawcze oraz z zastosowaniem drenażu ssącego jamy opłucnowej). Bronchoskopia interwencyjna – usuwanie ciał obcych z drzewa oskrzelowego. Chemioterapia nowotworów.

Starsi asystenci

 • Lek. med. Ryszard Sadowski

Telefony

 • Pokój lekarzy: 77 400 93 14, fax. 77 439 25 88
 • Sekretariat: 77 400 93 76
 • Pielęgniarka Oddziałowa: 77 400 93 15

Oddział pulmonologiczny powstał w 1973 roku na bazie istniejącego od 1936 roku Sanatorium Przeciwgruźliczego. 

Oddział Pulmonologiczny liczy 48 łóżek. Opieką , diagnostyką i leczeniem chorych zajmuje się zespół lekarzy kierowany przez lek. med. Zygmunta Koniecznego. W skład personelu wchodzi 4 lekarzy z tytułem specjalisty chorób płuc, 2 lekarzy z tytułem specjalisty chorób wewnętrznych. Dodatkowo jeden lekarz posiadający tytuł specjalisty alergologa.

Ordynator lek. med. Z. Konieczny jest ponadto specjalistą w dziedzinie chemioterapii nowotworów i dodatkowo pełni funkcję Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pulmonologii.

Pacjenci wymagający specjalistycznej opieki ambulatoryjnej są przyjmowani w Przyszpitalnej Poradni Chorób Płuc, czynnej w wtorek w godz.10:00-18:00, w pozostałe dni 10:00-14:00. 

 

Struktura organizacyjna Oddziału; 

 • Pracownia Bronchoskopowa 
 • Pracownia Badań Czynnościowych Płuc  
 • Gabinet Zabiegowy 
 • Gabinet Chemioterapii

Metody diagnostyczno – lecznicze

 • chemioterapia raka płuca.
 • chemioterapia innych nowotworów.
 • bronchofiberoskopia wraz z pobraniem materiału do badań patomorfologicznych.
 • płukanie pęcherzykowo – oskrzelikowe  ( BAL ).
 • punkcja jamy opłucnowej, drenaż  jamy opłucnowej, biopsja cienkoigłowa  płuca przez ścianę klatki piersiowej.
 • badania obrazowe  - RTG, możliwość wykonania CT, HRCT ,RM,  oraz badań izotopowych.
 • badania spirometryczne, gazometryczne, EKG.
 • badania laboratoryjne, w tym możliwość oznaczenia  markerów nowotworowych i wykonania.
 • specjalistycznych badań serologicznych.
 • badania bakteriologiczne, w tym  badania w kierunku  gruźlicy płuc 
 • alergiczne testy skórne 
 • inhalacje lecznicze 
 • rehabilitacja oddechowa 
 • ścisła współpraca z  Wrocławskim Ośrodkiem Torakochirurgicznym, w ramach  której m.in. co miesiąc odbywają się konsultacje z kierownikiem Ośrodka  Prof.  J.Kołodziejem.